понеділок, 4 березня 2013 р.              Праця є джерелом самоствердження,
           радощів,щастя і сенсом життя.
                                                                                                        
                                                                                                      
Г.С. Сковорода

Науково – методична проблема
методичного об’єднання   вчителів
трудового навчання:
«Впровадження інноваційних технологій
у навчально - виховний процес
як засіб формування успішної та
компетентної особистості учня на
уроках трудового навчання».                                                                         
                                           
              Предмет трудове навчання має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного, суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів , забезпечення умов для їх професійного самовизначення , вироблення в них навичок творчої діяльності ,виховання культури праці , здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і  з урахуванням індивідуальних можливостей.
               Реалізація змісту програми з трудового навчання повинна забезпечувати розв’язання таких завдань:
-         формування в учнів технологічного світогляду закріплення на практиці знань про технологічну діяльність , спираючись на закони та закономірності розвитку природи , суспільства, виробництва і науки;
-         ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;
-         ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;
-         створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів.
-         Формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства.
-         Виховання активної життєвої позиції, адаптивності ,готовності до безперервної професійної освіти.
 
Методична робота з вчителями трудового навчання 2011-2012 н.р.
За період навчального року було проведено  2 секційних засідання методичного об’єднання.
Перше було присвячене аналізу роботи РМО в 2010-2011 навчальному році. На ньому учителі ознайомилися:
·        з «Інструктивно-методичним листом про вивчення трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році»;
·        заслухано та обговорено звіт про діяльність районного методичного об’єднання учителів трудового навчання у 2010-2011 навчальному році;
·        було обговорено та затверджено план роботи РМО на  2011-2012 н. р.
У січні 2012 року було проведено секційне засідання методичного об’єднання, на якому було розглянуто і обговорено форми і методи залучення учнів до проектно-технологічної діяльності.
У листопаді з учителями трудового навчання було проведено семінар-практикум на тему: «Формування творчої особистості на уроках трудового навчання».
Проводилося засідання школи молодого вчителя:
-         у вересні 2011 року проведено засідання школи молодого вчителя трудового навчання на якому обговорювалася реалізація нової програми з трудового навчання та система варіативних модулів;
-         у грудні 2011 року проведено засідання школи молодого вчителя трудового навчання на якому обговорювалося  питання розвитку творчих здібностей на уроках трудового навчання;
-         у лютому 2012 року проведено засідання школи молодого вчителя трудового навчання на якому обговорювався зміст основних етапів проектно-технологічної діяльності;
-         у квітні 2012 року проведено засідання школи молодого вчителя трудового навчання на якому обговорювалася методика формування творчих умінь і навичок учнів на уроках трудового навчання.

Методична робота 2012-2013 навчальний рік.
         17.08.2012 року на базі Тернопільського ОКІППО проведено організаційне засідання  методичного обєднання вчителів трудового навчання   на якому проведено аналіз роботи МО вчителів трудового навчання  району за 2011-2-12 навчальний рік та  обговорено план роботи на 2012-2013 навчальний рік.
         14.09.2012 року  було проведено  семінар практикум для керівників гуртків науково-технічного напрямку.
         19.10. 2012 року  проведено семінар – практикум  на тему: Створення умов для реалізації особистісно  організованого навчання, естетичного смаку, виховання та розвитку особистості.
         23.11.2012 року  проведено МО вчителів трудового навчання на якому обговорювалася проблема проектно-технологічної діяльності на уроках трудового навчання.
         У грудні 2012 року  проведено районний етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. Чотири переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання взяли участь у ІІІ (обласному) етапі зазначеної олімпіади. 
15 березня 2013 року на базі Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. проведено семінар-практикум  на тему: Методика викладання розділів програми трудового навчання які пов'язані із економічним аналізом об'єктів проектування.
Проводилася робота із молодими вчителями на яких  обговорювалися теми:
-         Вимоги до сучасного уроку. Сучасні технології навчання.
-         Принципи, форми й методи виховного впливу на дітей різних вікових груп.
- Методика використання навчального кабінету в процесі підготовки та проведення уроку.
-  Методика підготовки і проведення виховного заходу.   

 9 квітня 2013 року в приміщенні Великобірківського будинку творчості школяра проходила виставка-конкурс "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" Знай і люби свій рідний край.